Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Συνάντηση Υπουργού και Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής με Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας και ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Αγοραστό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Κατά τη συνάντηση, που έλαβε χώρα σε πολύ καλό και εποικοδομητικό
κλίμα, ο Δημήτρης Βίτσας αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση ως προς το προσφυγικό – μεταναστευτικό στην Ελλάδα και τόνισε τον σημαντικό ρόλο και την απαραίτητη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων. Ο Υπουργός ανέλυσε την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ως προς την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, ενώ ανέπτυξε τους βασικούς άξονες της Στρατηγικής Ένταξης που ήδη εφαρμόζεται για όσους πρόκειται να παραμείνουν στη χώρα. Ο Δημήτρης Βίτσας τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΜΕΠΟ η καθιέρωση εθνικών μηχανισμών για την υλοποίηση των προγραμμάτων ένταξης, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ελληνομάθεια, ψυχοκοινωνική στήριξη και απασχόληση, ενώ τόνισε ότι απαιτείται διάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προχωρήσει ο ισομερής καταμερισμός των προσφύγων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ακόμη, ο Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας σημείωσε ότι σε σχέση με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να τηρούνται οι ισορροπίες ανάμεσα στις παροχές και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πρόσφυγες και μετανάστες με αυτά που απολαμβάνουν οι έλληνες πολίτες, ούτως ώστε να μη δίνεται χώρος σε ρατσιστικές – ξενοφοβικές φωνές.