Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ τα σχολεία για το διαγωνισμό ανακύκλωσης

Βραβεύτηκαν σήμερα τα δημοτικά σχολεία της πόλης στα πλαίσια του διαγωνισμού ανακύκλωσης. Πρώτο βραβείο το Ειδικό σχολείο και ακολούθησαν σχολεία της πόλης μας που κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της ανακύκλωσης. Ο δήμαρχος
Θωμάς Μπέγκας αναφέρθηκε στην αξία και την σημασία της ανακύκλωσης ξεκαθαρίζοντας οτι θα διευρύνουν τον διαγωνισμό που κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθητών. Στα σφαγεία σήμερα έγιναν και εκπαιδευτικές δράσεις αλλά και πολλά παιχνίδια.