Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Προτάσεις έργων σε πρόγραμμα που υλοποιεί η ΕΤΑΝΑΜ

Σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ, ανέρχεται το ποσό του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που απευθύνεται στην αυτοδιοίκηση, φορείς του δημοσίου και ιδιώτες και το οποίο καλείται να υλοποιήσει η ΕΤΑΝΑΜ.Στελέχη της Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού κόλπου προχώρησαν ήδη στην πρώτη ενημέρωση στο Δημαρχείο Πρέβεζας, διευκρινίζοντας ότι περιοχές εφαρμογής είναι οι...
νομοί Άρτας και Πρέβεζας, πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων των πρωτευουσών.Μεταξύ των άλλων χρηματοδοτούνται δράσεις ύδρευσης και αποχέτευσης μικρής κλίμακας, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, υπηρεσίες αναψυχής, αναπλάσεις χώρων, τουριστικές υποδομές, βελτίωση προσβάσεων σε μονάδες μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και παρεμβάσεις πολιτισμού.Η υποβολή των προτάσεων λήγει στις 31 Ιουλίου.