Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ:Πρυτανικές εκλογές αύριο στο Πανεπιστήμιο

Πρυτανικές εκλογές αύριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ψήφο των εκλεκτόρων διεκδικούν οι καθηγητές Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Γιάννης Γεωργίου και Γιώργος Θυφρονίτης. Η νέα πρυτανική αρχή θα έχει ως πρώτο και βασικό έργο την ενοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου και τις...
συνακόλουθες διευθετήσεις. Στο πλαίσιο της ενοποίησης εντάσσεται και η δημιουργία νέων πανεπιστημιακών σχολών που προβλέπει το εν εξελίξει σχέδιο.