Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Η εταιρία "Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.",ζητά Εργαζόμενο για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Εταιρίας

Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων:
 Εργαζόμενο για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Εταιρίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
 Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ σχετικής ειδικότητας
 Σχετική εργαστηριακή εμπειρία
 Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosthenis.kegkos@nitsiakos.gr