Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΖΑΓΟΡΙ-Εστιατόριο στη Βίτσα, ζητά προσωπικό

Πενθήμερη απασχόληση, πλήρες ωράριο και ΙΚΑ 

Από εστιατόριο στη Βίτσα ζητούνται για πενθήμερη εργασία (πλήρες ωράριο, ΙΚΑ) · Γυναίκα για μπουφέ-λάντζα και ·Βοηθός μάγειρα - ψήστης
Mεταφορικό μέσο απαραίτητο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:...
6937037544    Ώρες επικοινωνίας (κάθε μέρα 18.00-22.00)