Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Στος 9 Ιουλίου,ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής

Στις 09/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών Σπηλαίου Περάματος, αίθουσα «Άννα Πετροχείλου», με ...
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.