Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Μέχρι τις 3 Ιουλίου οι αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς

Μέχρι τις 3 Ιουλίου έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς. Στους περισσότερους Δήμους της Ηπείρου που θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα των ...
παιδικών σταθμών. Σύμφωνα με το υπουργείο, με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν περισσότερες θέσεις στους παιδικούς και θα δοθεί η δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερου αριθμού νηπίων.