Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ - 35 θέσεις ιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών...
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους. Στις Τ.ΟΜ.Υ. της Ηπείρου προκηρύχθηκαν 35 θέσεις ιατρών με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να αρχίζει την 13η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 και να λήγει την 22α Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59. Οι προσφερόμενες θέσεις ιατρών στις Τ.ΟΜ.Υ. της Ηπείρου έχουν ως εξής:
ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θέσεις: δεκατρείς (13)
ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής, θέση: μία (1)
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θέσεις: οκτώ (8)
ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής, θέση: μία (1)
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θέσεις: οκτώ (8)
ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θέσεις: τέσσερις (4)
Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες, κάντε κλικ ΕΔΩ
http://tomy.moh.gov.gr/Files/6%CE%95%CE%A56465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%98%CE%A92.pdf