Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ανοιχτή δημοπρασία για το έργο Ζωτικό - Μπεστιά, προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικό- Μπεστιά», προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ, θα δημοπρατηθεί με ανοιχτή δημοπρασία. Το έργο αρχικά είχε εγκριθεί να δημοπρατηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αλλά λόγω των...
θερινών διακοπών ήταν αδύνατος ο έγκαιρος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου δημοπράτησης.