Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

2,6 εκατ. ευρώ για συντήρηση και βελτίωση του δρόμου από το Μεσόπυργο Άρτας μέχρι τα όρια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Ποσό ύψους 2,6 εκατ. ευρώ για συντήρηση και βελτίωση του δρόμου από το Μεσόπυργο Άρτας μέχρι τα όρια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας διέθεσε η Περιφέρεια. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση μήκους 8 χλμ αναδείχθηκε ανάδοχος και τα...
έργα θα ξεκινήσουν άμεσα.