Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

11 IOYNIOY-«Επίσηµη εκκίνηση της Εθνικής Συµµαχίας για τις Ψηφιακές ∆εξιότητες και την Απασχόληση»

Η Εθνική Συµµαχία για τις Ψηφιακές ∆εξιότητες και την Απασχόληση προσκαλεί σε εκδήλωση µε θέµα την «Επίσηµη εκκίνηση της Εθνικής Συµµαχίας για τις Ψηφιακές ∆εξιότητες και την Απασχόληση» . Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί η συνεργασία της Google µε την Περιφέρεια Ηπείρου και θα παρουσιαστεί το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ψηφιακή Ευκαιρία». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη ∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 10.30 πµ στο Ξενοδοχείο du Lac, Ιωάννινα