Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει , για άμεση πρόσληψη , έναν νυχτερινό receptionist

To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει , για άμεση πρόσληψη , έναν νυχτερινό receptionist .
Απαραίτητη ...
διετή προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία : info@saz-hotel.com