Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Την συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο αποδεικνύουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Την συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο αποδεικνύουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αναφορικά με τον αριθμό των γεωργικών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε ότι αφορά τις χρησιμοποιούμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις η Ήπειρος παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 22,3% το διάστημα μεταξύ 2009-2013. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της κτηνοτροφίας όπου ναι μεν η Ήπειρος μπορεί να...
κρατά ακόμη τα "σκήπτρα" σε επίπεδο Ελλάδας στην εκτροφή πουλερικών με τον αριθμό των εκτρεφόμενων πτηνών να φτάνει τα 9.829.53 ωστόσο το διάστημα μεταξύ 2013-2016 παρουσιάστηκε μείωση του αριθμού τους της τάξης του 16,4%. Επίσης μείωση της τάξης του 10,6% σημειώθηκε στα βοοειδή, 20,35% στα αιγοειδή, 12,1% στα προβατοειδή και 35,4% στους χοίρους. Σε ότι αφορά την απασχόληση στον πρωτογενή τομέα στην Ήπειρο οι μόνιμοι εργάτες αυξήθηκαν κατά 23,1%, οι εποχικοί μειώθηκαν κατά 3,5% ενώ οι κάτοχοι και μέλη της οικογένειάς τους που απασχολήθηκαν στην εκμετάλλευση μειώθηκαν επίσης κατά 7,8%.