Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ξεκινούν από σήμερα οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Από σήμερα Τετάρτη 2 έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των νέων μαθητών στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19. Επισημαίνεται ότι για το ερχόμενο έτος, στην Α’ τάξη του δημοτικού θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012, ενώ αντίστοιχα στα Νηπιαγωγεία οι γεννηθέντες το 2013 (νήπια) και 2014 (προνήπια). Υπενθυμίζουμε ότι στο...
Νηπιαγωγείο η φοίτηση των παιδιών που την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018 συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική (βάσει του ΠΔ79/2017). Επίσης είναι υποχρεωτική από το σχ. έτος 2018-19 η φοίτηση των παιδιών που την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018 συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής: 1) Πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο. Δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς), 2) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, 3) Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, 4) Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου και 5) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (παραλαμβάνεται από το σχολείο
Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο είναι τα εξής: 1) Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το σχολείο), 2) Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από το σχολείο-δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς), 3) Αποδεικτικό στοιχείο για τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, 4) Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή, 5) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή και 6) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (παραλαμβάνεται από το σχολείο).