Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

ΑΡΤΑ: Εμπορική επιχείρηση ζητά προσωπικό για μόνιμη εργασία

Μεγάλη Εμπορική-Βιομ/κή Επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της ΆΡΤΑΣ ενδιαφέρεται
να προσλάβει, άνδρα ηλικίας 25-35 ετών με...
πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων για Μόνιμη Εργασία.
Για αποστολή βιογραφικών: cvhoreca2017@gmail.com