Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο τον προσανατολισμό του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ:  2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά
ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.  Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.  440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).  Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα.  Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος. Η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, έλκει την καταγωγή της από τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Εργατών, που εορτάζεται την ίδια ημερομηνία από το 1984. Η πρωτοβουλία ανήκε στο συνδικαλιστικό σωματείο των δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά, οι οποίοι καθιέρωσαν την 28η Απριλίου ως Μέρα Μνήμης Εργατών (Worker's Memorial Day), για να τιμήσουν τους νεκρούς των εργατικών ατυχημάτων. Η 28η Απριλίου επελέγη συμβολικά, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1914 ψηφίσθηκε από την Καναδική Βουλή ο νόμος για την αποζημίωση των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα. Σύντομα ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τα συνδικάτα των ΗΠΑ και στη συνέχεια από τη Διεθνή Ένωση Ελεύθερων Συνδικάτων, με το σύνθημα «Να θυμάσαι τους πεθαμένους, να μάχεσαι για τους ζωντανούς». Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Οργανισμός του ΟΗΕ) υιοθέτησε με τη σειρά της την Ημέρα αυτή και από το 2001 την καθιέρωσε ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», προκειμένου να διευρύνει το περιεχόμενό της με την ιδέα της αειφόρου εργασίας. Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας συναντώνται σε μια κοινή εκστρατεία για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των νέων εργαζομένων και για τον τερματισμό της παιδικής εργασίας. 2 Η εκστρατεία στοχεύει στην επιτάχυνση της δράσης για την επίτευξη στόχου 8.8 για ασφαλές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους έως το 2030 και για το στόχο 8.7 του βιώσιμων στόχων της χιλιετίας (sustainable development goals) για τον τερματισμό όλων των μορφών παιδικής εργασίας έως το 2025. Για την επίτευξη αυτών των στόχων προς όφελος της επόμενης γενιάς, το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό απαιτεί μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και την προώθηση μιας κουλτούρας πρόληψης της υγείας στην εργασία. Υπάρχουν 541 εκατομμύρια νέοι εργαζόμενοι (15-24 ετών) παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 15 τοις εκατό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και υποφέρουν έως 40 τοις εκατό υψηλότερο ποσοστό μη θανατηφόρων επαγγελματικών τραυματισμών από τους ενήλικες εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25. Στο συνολικό αριθμό των νέων εργαζομένων, περιλαμβάνονται 37 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας 15-17 ετών που εκτίθενται σε επικίνδυνη παιδική εργασία. Πολλοί παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία των νέων σε κινδύνους, όπως:  το φυσικό και ψυχολογικό στάδιο ανάπτυξής τους,  η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας και η έλλειψη κατάρτισης,  η περιορισμένη επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και η έλλειψη διαπραγματευτικής δύναμης που μπορούν να οδηγήσουν τους νέους εργαζομένους να δεχθούν επικίνδυνες εργασίες ή σε θέσεις εργασίας με κακές συνθήκες για την Υγεία και Ασφάλειά τους. Η εκστρατεία του 2018, υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, όχι μόνο για την προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης των νέων, αλλά και για τη σύνδεση αυτών των προσπαθειών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, με την καταπολέμηση της παράνομης παιδικής εργασίας. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θεωρεί ότι το θέμα που έχει επιλέξει η ΔΟΕ για την Παγκόσμια Ημέρα του 2018 έχει τεράστια σημασία. Είναι αδιαμφισβήτητο πως οι εργαζόμενοι και ειδικότερα οι νέοι εργαζόμενοι, αντιμετωπίζουν η μπορούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον θέματα Υγείας που θα προκύψουν από την έκθεση τους σε χημικούς παράγοντες στους εργασιακούς χώρους. Σημασία επίσης θα πρέπει να δοθεί και στην ανεξέλεγκτη χρήση χημικών που επιβαρύνει και το περιβάλλον, δηλαδή εμμέσως και την υγεία όλου του πληθυσμού και όχι μόνο των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντικό έργο σε ότι αφορά στην Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων και διαχείρισης των χημικών (REACH, GHS/CLP, ΔΔΑ κ.α.). Παρότι όμως τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι θεσμοί και οι φορείς για την προστασία των εργαζομένων συνεχίζουν τις προσπάθειες ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση επιβλαβών ουσιών, δυστυχώς ακόμη διαπιστώνεται ανεπάρκεια και υστέρηση και κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται. Στις 24 Απριλίου 2018 ξεκίνησε η νέα διετής εκστρατεία της ΕΕ με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών ». Οι επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ευρωπαίων εργαζομένων. Η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη να εξαλειφθεί η έκθεση στις επικίνδυνες ουσίες – και να περιοριστούν οι ουσίες αυτές όπου δεν είναι εφικτή η εξάλειψη αποτελεί προτεραιότητα. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) συντάσσεται με το δικαίωμα των εργαζομένων να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, ιδιαίτερα εκείνων που εκτίθενται σε 3 επιβλαβείς παράγοντες και εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενημερώνονται έγκαιρα και με ορθό τρόπο από τους εργοδότες τους, να εκπαιδεύονται, να ευαισθητοποιούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικά κάνοντας ορθή χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και τηρώντας πλήρως τους κανόνες ασφαλείας, ώστε να διαφυλάσσεται τόσο η δική τους όσο και η δημόσια υγεία και ασφάλεια. Προκειμένου η ΕΕΧ να συμβάλει ενεργά στην διαφύλαξη αυτού του δικαιώματος, σκοπεύει να πρωτοστατήσει στην ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες όταν δεν διαχειρίζονται με ασφάλεια, οργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.