Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΠΡΙΦΕΡΕΙΑ- Εξετάσεις για πτυχίο ραδιοερασιτεχνών

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών Α’ περιόδου 2018, θα διεξαχθούν στις 29 Μαΐου 2018, ώρα 9.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, μέχρι 18 Μαΐου. Οι εξετάσεις θα γίνουν με τη μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών (ηλεκτρονική εξέταση).