Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ για τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

Διάλογο με την Αυτοδιοίκηση για την αλλαγή του μοντέλου του κράτους, ζητά  με κοινό ψήφισμα η ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ενω ζητούν απο την κυβέρνηση να μην επιλέξει να προχωρήσει στη διαμόρφωση σκηνικού ρήξης. Το ψήφισμα, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το 2ο κοινό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του. Με το ψήφισμα ζητείται από την κυβέρνηση και τα κόμματα να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος για τη μετάβαση στην Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση, την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση των θεσμών Τοπικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και τις αρχές της διαβαθμιδικής συνεργασίας. Σύμφωνα με το ψήφισμα, το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1», «δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση στο σύνολό του, ιδίως, δε, κατά το σκέλος των αρμοδιοτήτων, των πόρων, της καταστατικής θέσης των αιρετών και των εργαζομένων, την πάταξη της γραφειοκρατίας, των ενδοαυτοδιοικητικών ανισοτήτων, καθώς και του περίπλοκου συστήματος εκλογής και συγκρότησης των οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας». Τέλος, το 2ο κοινό συνέδριο ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ εξουσιοδότησε τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, να καθορίσουν τα περαιτέρω βήματα ανάλογα με τις κυβερνητικές αποφάσεις. Δικά τους ψηφίσματα κατέθεσαν, επίσης, οι παρατάξεις «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» και «Λαϊκή Συσπείρωση». Στο ψήφισμα της «Ριζοσπαστικής Αυτοδιοικητικής Πρωτοβουλίας» τονίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα σοβαρό πρώτο μεταρρυθμιστικό βήμα, αποτελεί βάση συζήτησης για να συμμετάσχει ουσιαστικά η ΚΕΔΕ στη διαδικασία, ενώ καλεί τον υπουργό Εσωτερικών να δεχθεί ότι το ουσιαστικό τέλος της διαβούλευσης είναι η ημέρα της ψήφισής του στη Βουλή. Η «Λαϊκή Συσπείρωση», στο ψήφισμά της, επισημαίνει ότι «το ΚΚΕ απορρίπτει την παλιά και τη νέα κόπια των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στην τοπική διοίκηση»