Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει , για άμεση πρόσληψη , έναν νυχτερινό receptionist και σερβιτόρους

To ξενοδοχείο Saz City Life Hotel αναζητάει , για άμεση πρόσληψη , έναν νυχτερινό receptionist και σερβιτόρους .
Απαραίτητη ...
διετή προϋπηρεσία στις αντίστοιχες θέσεις .
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία : info@saz-hotel.com