Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Η εταιρεία Terracom ζητά προσωπικό

H Terracom αναζητά δραστήριους ανθρώπους πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό / Account Managers, με σκοπό την προώθηση λογισμικού ERP/CRM.
Προσόντα:...

  • Καλή γνώση της αγοράς των προϊόντων τεχνολογίας και ιδιαίτερα της αγοράς πληροφορικής και λογισμικού,
  • Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας,
  • Καλή γνώση και ευχέρεια στην επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί,
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα,
  • Δυνατότητα για ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Σκοπός: Η προώθηση και υποστήριξη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό προϊόντων ERP και CRM αλλά και η προώθηση των άλλων προϊόντων και των δραστηριοτήτων της εταιρίας.
Για πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ: www.terracom.gr
Κωδικός θέσης: 1257