Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

H 2η Ποιητική συλλογή Τσακτσίρα

Παρουσίαση της 2ης Ποιητικής συλλογής Τσακτσίρα που θα πραγματοποιηθεί
στις 9-5-2018, στα Ιωάννινα, στην αίθουσα Χατζή (Παλιά σφαγεία), ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη.