Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το ξενοδοχείο Du Lac,ζητά άτομο για το τμήμα υποδοχής

Το 5* Hotel Du Lac στα Ιωάννινα ζητά άτομο για το τμήμα υποδοχής
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε...
μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες 5 αστέρων
-Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών κρίνεται
θετικά)
-Άριστη χρήση Η/Υ στις εφαρμογές MS Office
-Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
-Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία
-Διάθεση για τη σωστή και άμεση επίλυση προβλημάτων
ΠΑΡΟΧΕΣ
-Σταθερή και μόνιμη συνεργασία
-Άριστο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο work@hoteldulac.gr