Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων συνεδριάζει στις 20-04-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος 1. Έγκριση
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου KAI 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 5ου KAI 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 8ου KAI 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 4ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , 4ου ΓΕΛ KAI ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» και συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος 3. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 4. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2018 5. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων 6. Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Προώθηση τουριστικής προβολής του προορισμού Ιωάννινα από Τελ –Αβίβ». 7. Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Γονέων Μαθητών του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων για τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας «Ευμέλειας» στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό χορωδιών στο Novisad της Σερβίας. 8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας στα Ιωάννινα. 9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 46ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα Ιωάννινα. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 10. Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων. Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος 11. Έγκριση απολογισμού χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017 Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση Σχ. Επιτροπής 19/16-02-2018 ). Εισηγήτρια: κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος 12. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μπιζανίου ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Χαροκοπίου». 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού συστήματος ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων από τη θέση ’’Τούμπα’’ έως τη θέση ’’Βουνοπλαγιά’’». 15. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πεδινής Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου» 16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του έργου: «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί (Παλαιό Άσυλο Ανιάτων)» του Δήμου Ιωαννιτών. 17. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Βελτίωση Υποδομών στις Δ.Κ. Σταυρακίου - Νεοχωροπούλου - Μαρμάρων». 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Γεωφυσική Έρευνα με τη μέθοδο της γεωηλεκτρικής τομογραφίας στην περιοχή του πολιτιστικού Πάρκου στο Κάστρο Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 7.500,00 € (με Φ.Π.Α.). ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 19. Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 20. Τροποποίηση της αριθμ. 410/1998 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση κατασκευής στεγάστρου στο χώρο που χρησιμοποιεί το ζαχαροπλαστείο "ΔΙΕΘΝΕΣ"». 21. Τροποποίηση της αριθ. 240/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: "Κατασκευή στεγάστρων στην οδό Σπ. Κατσαδήμα". 22. Τροποποίηση της αριθ. 102/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό επιτροπής εκδίκασης προσφυγών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων. 23. Καθορισμός εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, έτους 2018. 24. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Γερμανία. 25. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Κέρκυρα. 26. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαρ. Μπρέχα στη Φιλιππιάδα, για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.