Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ- ΤΟ ΚΔΑΠ 'ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ' ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 'Το Δέντρο Της Γνώσης' αναζητά παιδαγωγό με εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στη φύλαξη και διδασκαλία παιδιών 5-12 ετών!
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή βιογραφικών αποτελλούν οι...
πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της απασχόλησης παιδιών και η 3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχους φορείς.
Αποστολή βιογραφικών στο: info@todentrotisgnosis.gr
www.todentrotisgnosis.gr
Κουντουριώτη και Ευαγγελίδη 54
26510-20002