Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

“Πράσινο φως” για την ολοκλήρωση των στερεωτικών επεμβάσεων και αποκατάστασης τοιχοποιιών του Θεάτρου της Αρχαίας Νικόπολης

Το “πράσινο φως” για την ολοκλήρωση των στερεωτικών επεμβάσεων και την αποκατάσταση των τοιχοποιιών του σκηνικού οικοδομήματος του Μεγάλου Θεάτρου της Αρχαίας Νικόπολης στο πλαίσιο του έργου “Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης Β΄ φάση” έδωσε η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Ανθή Αγγέλη. Οι εργασίες περιλαμβάνονται στο...
μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ που περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης, στερέωσης, αποκατάστασης τοιχοποιιών, αποχωματώσεις, καθαρισμούς, διαμορφώσεις και ανάδειξης του Θεάτρου Νικόπολης. Αποσκοπεί δε στη διασφάλιση ετοιμόρροπων τμημάτων του, στο να καταστεί περισσότερο αναγνωρίσιμο, να αποτυπωθεί να μελετηθεί και να καταστεί επισκέψιμο.