Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Εκσυγχρονισμός των αεροδρομίων

Η ραγδαία αύξηση του τουρισμού και η αδυναμία των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που έχουν περάσει στην εποπτεία του ΤΑΙΠΕΔ, να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις, οδηγεί στην αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη συνακόλουθη μεγέθυνση της χωρητικότητας. Σύμφωνα με ...
πληροφορίες τα αεροδρόμια αυτά έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες. Στη δεύτερη κατηγορία με βάση το δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον την ετήσια επιβατική κίνηση που κυμαίνεται από 30 έως 100 χιλ επιβάτες, βρίσκεται και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.