Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Η εταιρία Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.,ζητά υπάλληλο για το το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας


Η εταιρία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων: Εργαζόμενο στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας
Αντικείμενο της θέσης είναι ο έλεγχος ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία της...
εταιρίας και η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από όλα τα πρότυπα ISO που εφαρμόζει η εταιρία. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
- Γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας και καλή χρήση Η/Υ
-Πτυχίο ΑΕΙ/ T.E.I. θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης
 Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 dimosthenis.kegkos@nitsiakos.gr