Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Στην Πρέβεζα συνεδριάζει την Πέμπτη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” θα συνεδριάσει την Πέμπτη 26 Απριλίου και τις ώρες από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρέβεζας .Στόχος είναι η ενημέρωση (επί ελληνικής πλευράς) των τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του ...
προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020”.Το Πρόγραμμα Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας είναι ύψους άνω των 123 εκατομμυρίων €, με σχεδόν 105 εκατομμύρια € να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα θα προωθήσει τη αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις , ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντικτυπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας.Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα προέρχονται από την διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας. Ειδικότερα οι Έλληνες εταίροι θα προέρχονται από τις περιοχές Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαία και Ηλείας.