Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης της Γέφυρας Πλάκας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γ. Δέδε, εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης της Γέφυρας Αράχθου στην Πλάκα, η οποία εκπονήθηκε από την ...
Α.Ε. «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»