Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ: Μικρή η μαθητική διαρροή, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ


Αισιοδοξεί για την πορεία της σχολικής διαρροής ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για την ελληνική εκπαίδευση.Σύμφωνα με αυτά η Ήπειρος, κατέχει μια από τις χαμηλότερες θέσεις στη σχολική διαρροή, μαζί με τη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα σχολεία της Ηπείρου, εγκαταλείπει το σχολείο, το 1,77% των μαθητών, το...
2,11% (αγόρια) και 2,15% (κορίτσια) στο γυμνάσιο και το 1,61% (αγόρια) και 1,24% (κορίτσια) στο λύκειο. Στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση τα ποσοστά είναι πολλαπλάσια: 10,10% αγόρια και 8,45% κορίτσια. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, μαζί με τη Δυτική Μακεδονία η Ήπειρος, έχει τα μικρότερα ποσοστά εγκατάλειψης, που έχουν πέσει ιδιαίτερα μεταξύ 2005-2015.