Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αύξηση γάλακτος και φέτας

Η παραγωγή πρόβειου γάλακτος αυξήθηκε κατά 29% και του γίδινου κατά 27,5%.

Ανατρέπει τις αναφορές των κτηνοτρόφων περί διαρκούς μείωσης της παραγωγής γάλακτος ο ΕΛΓΟ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού, η παραγωγή πρόβειου και γίδινου γάλακτος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και αυτό υποδηλώνει ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας. Παράλληλα, στο ίδιο ....

διάστημα καταγράφεται και σημαντική αύξηση των εξαγωγών φέτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ την περίοδο 2012 με 2017 η παραγωγή πρόβειου γάλακτος αυξήθηκε κατά 29% και του γίδινου κατά 27,5%.