Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΗΠΕΙΡΟΣ:Πρώτοι στα γράμματα!

Η ζώνη Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας έχει τη μικρότερη μαθητική διαρροή σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ στην Ήπειρο μόλις το 1,77% των μαθητών δημοτικού εγκαταλείπει το δημοτικό, το 2,15% το γυμνάσιο και το1,5% το λύκειο. . Στην τεχνική και...
επαγγελματική εκπαίδευση τα ποσοστά είναι υψηλότερα και φτάνουν το 10,10% για τα αγόρια και το 8,45% για τα κορίτσια.Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει τέλος ότι Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης που την περίοδο αναφοράς 2005-2015 μειώνονταν διαρκώς.