Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Πέντε Γιαννιώτες στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής

Β. Αργύρης, Ν. Γκόλας, Σ. Ζαρπαλάς, Μ. Κασσής και Χ. Λιούρης

Πέντε Γιαννιώτες διορίστηκαν ως μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλη Αργύρη, τον αντιδήμαρχο του δήμου Ιωαννιτών Νίκο Γκόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Σωτήρη Ζαρπαλά, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κασσή και τον...
πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγροτών Ιωαννίνων Χάρη Λιούρη. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ), σύμφωνα με την απόφαση του 1ου Ιδρυτικού Συνεδρίου, αποτελείται από 351 μέλη και συγκροτείται με συνθετική, αναλογική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής. Στην Κ.Π.Ε. συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων (ΓΣΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΒΕ, Τουρισμού, Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Πρωτογενούς Τομέα, Ο.Κ.Ε), της Αυτοδιοίκησης, των ΑΜΕΑ, των Μεταναστών, της Ομογένειας, σημαντικός αριθμός στελεχών της νέας γενιάς, προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Επίσης, συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου, οι βουλευτές και οι Δ/ντες των Κ.Ο και οι ευρωβουλευτές.