Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΝΩΝ:Υποτροφία για νέους ογκολόγους στη μνήμη του καθηγητή Ευαγγ. Μπριασούλη

Δεν έχουν ακόμη συμπληρωθεί δυο χρόνια από τον απρόσμενο χαμό του διακεκριμένου Καθηγητή Ογκολογίας Ευάγγελου Μπριασούλη και η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) ως αναγνώριση του μεγάλου και σημαντικού έργου, καθώς και της προσφοράς του στην Ελληνική Ογκολογία, θεσμοθετεί την Υποτροφία «Ευάγγελος Μπριασούλης», η οποία θα απονέμεται σε ...
νέους Ογκολόγους με εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο, μία φορά κάθε δύο χρόνια.Στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 ο Ευάγγελος Μπριασούλης, ο «Ιεραπόστολος της Ιατρικής», όπως τον είχε χαρακτηρίσει στο «ύστατο χαίρε» ο πρ. Πρύτανης του Πανεπ. Ιωαννίνων κ. Ι. Γεροθανάσης, έκανε το τελευταίο του ταξίδι.Ο Ευάγγελος Μπριασούλης ήταν Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και διηύθυνε επίσης το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας (iMOL) του Κέντρου Βιοτράπεζας Καρκίνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Βιοτραπεζών. Στα πιο πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονταν η μετρονομική χημειοθεραπεία, οι επιγενετικοί και microRNA βιοδείκτες και οι κλινικές δοκιμές σε αιματολογικά νοσήματα.Ήταν βασικό μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και άλλων πολλών επιστημονικών εταιρειών, διεθνών και ελληνικών, με σημαντικό επιστημονικό και συγγραφικό έργο.

Η υποτροφία
Η υποτροφία αυτή θα απονέμεται σε νέους ειδικευμένους Ογκολόγους µε εξαιρετικές επιδόσεις στο χώρο. Σκοπός της είναι η οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης νέων Παθολόγων - Ογκολόγων, οι οποίοι διακρίνονται κατά την κλινική άσκηση της Ογκολογίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας στην Ελλάδα. Η υποτροφία (ύψους 25.000 ευρώ) αφορά στην κάλυψη εξόδων για ένα έτος παραμονής και εργασίας στο Ίδρυµα Gustave Roussy ή στο Royal Marsden.
Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται σε σχετική προκήρυξη (την υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΕ Ι. Μπουκοβίνας και η Γεν. Γραμματέας Σ. Αγγελάκη), θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 αίτηση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοδευτική επιστολή, 2 επιστολές υποστήριξης υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα, τίτλος ειδικότητας), ενώ θα πρέπει να τους προτείνουν για την υποτροφία δύο Μέλη της ΕΟΠΕ, με σχετική επιστολή κάθε ενός, η οποία θα επισυνάπτεται στην αίτηση και θα είναι ορθώς υπογεγραμμένη.
Οι προτεινόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι, μεταξύ άλλων, ο αιτών ιατρός να έχει τελειώσει την ειδικότητα Ογκολογίας στην Ελλάδα και να είναι Μέλος της ΕΟΠΕ, να έχει ηλικία κάτω των 42 ετών, να εργάζεται στην Ελλάδα…
• Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται από τα Γραφεία της ΕΟΠΕ, κα. Ν. Χατζηφώτη, τηλ: 210 6457971 (εσωτ. 101).
https://www.hesmo.gr/el/υποτροφιεσ-και-ερευνητικα/υποτροφια-μπριασουλη

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ