Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΕΦΟΡΙΑ- Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ν Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 11/04/2018 συνεκλήθη το Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, με θέμα ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο των άρθρων 404 και 405 του Κεφαλαίου Ε, τμήματος ΙΒ του Ν.4512/18 (Α΄5/2018), με τα οποία θεσπίστηκε η αποκλειστική διενέργεια πλειστηριασμών, για χρέη προς το Δημόσιο, με ηλεκτρονικά μέσα και ομόφωνα αποφασίσαμε να επιδιώξουμε μέσω της Ομοσπονδίας μας: 1) Για την Προστασία Ά Κατοικίας: • Ρητή διάταξη νόμου για την προστασία της Α’ κατοικίας που θα προασπίζει το σύνολο των οφειλετών του Δημοσίου, ακόμη και όσους δεν εντάχθηκαν στους μηχανισμούς όπου το ισχύον νομικό πλαίσιο «καλύπτει» αφενός τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπαχθεί στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη
(-νόμος Σταθάκη) και αφετέρου τα νομικά αλλά και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. • Ρητή διάταξη νόμου που θα ορίζεται ποιοι πλειστηριασμοί θα διενεργηθούν από τις υπηρεσίες μας, με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια π.χ. ύψος οφειλής, οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας, ύψος εισοδήματος του οφειλέτη εφόσον ο τελευταίος με συναίνεση του θα θέτει στην διάθεση της υπηρεσίας όλα τα περιουσιακά του στοιχεία (π.χ. καταθέσεις, θυρίδες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), κ.λπ. Εξάλλου η διαδικασία των πλειστηριασμών ενδέχεται να μην έχει κανένα όφελος για το Δημόσιο (αν για παράδειγμα προηγούνται στην κατάταξη οι εχέγγυοι όπως τράπεζες κ.λπ.) Στόχος δε μπορεί να είναι η κατοικία κανενός Έλληνα πολίτη, ειδικά για μικροχρέη που δημιουργήθηκαν από την υπερφορολόγηση στα χρόνια των μνημονίων. • Την κοινοποίηση στον οφειλέτη/φορολογούμενο, μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης, των δικαιωμάτων του όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Ε.ΔΕ. και τον Ν.4512/18, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση του ειδοποιητηρίου προ- κατάσχεσης. 2) Στοχευμένα και αυστηρά μέτρα είσπραξης σε Α.Φ.Μ. που συνιστούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και «παρασιτούν» σε βάρος του μέσου φορολογούμενου, ο οποίος έχει υποστεί το μεγαλύτερο βάρος της φοροεισπρακτικής πολιτικής των μνημονίων. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η δημιουργία ενός ενιαίου μηχανισμού που θα εντοπίζει έγκαιρα τη δημιουργία μεγάλων δυσθεώρητων χρεών πάσης φύσεως το δημοσιονομικό βάρος των οποίων επωμίζεται ο Έλληνας φορολογούμενος. Το