Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Να αρθεί ο αποκλεισμός-Ερώτηση 36 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

«Να αρθεί ο αποκλεισμός πρώην νεοπλασματικών ασθενών από την ειδική διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» .Να επιλύσει το θέμα του αποκλεισμού πρώην νεοπλασματικών ασθενών από την ειδική διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
για άτομα με σοβαρές παθήσεις ζητούν 36 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με Ερώτηση που απευθύνουν στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό Υγείας. Το ζήτημα προέκυψε μετά την πρόσφατη ενημέρωση, από τη δευτεροβάθμια αρμόδια επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), μαθητών που είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία νεοπλασματικής νόσου πριν την τελευταία πενταετία ότι δε δικαιούνται την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον βαθμό του απολυτηρίου τους, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι και πριν την τροποποίηση της διαδικασίας με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017. Η αιτιολογία της απόφασης ήταν ότι η νεοπλασματική νόσος έχει ιαθεί και επομένως δε δικαιούνται πιστοποιητικό πάθησης. Οι βουλευτές ερωτούν τον Υπουργό Παιδείας αν θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα διευθετείται το ζήτημα, όπως φέρεται να έχει δεσμευθεί η Υφυπουργός Παιδείας, καθώς τμήμα των απορριφθέντων πρώην ασθενών δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις ούτε έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έναντι των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους. Οι υπογράφοντες ερωτούν επίσης τον Υπουργό Υγείας πότε αναμένεται να συσταθεί η νέα δευτεροβάθμια επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. καθώς η θητεία της προηγούμενης σύνθεσης έχει λήξει με αποτέλεσμα να μην έχει εξετασθεί η πλειονότητα των σχετικών αιτήσεων.