Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ:Προκήρυξη 16 θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Στην προκήρυξη 16 θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών έπειτα από την έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, έντεκα ( 11 ) θέσεις προκηρύσσονται για την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού που επιθυμεί να μετατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4461/2017, και πέντε ( 5 ) θέσεις για την κάλυψη των...
αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών . - Συγκεκριμένα , οι θέσεις του ΤΕΠ που προκηρύσσονται είναι: Παθολογίας ( Διευθυντή ), Χειρουργικής (Επιμ. Α) , Καρδιολογίας (Επιμ. Α), Αναισθησιολογίας (Επιμ.Β ) και Ορθοπαιδικής ( Επιμ.Β ) - Επίσης προκηρύσσονται και οι κάτωθι θέσεις : Νεφρολογίας (3 ), Παθολογικής Ανατομικής ( 1), Ιατρικής Βιοπαθολογίας (2), Ακτινοδιαγνωστικής (1), Χειρουργικής (1), Καρδιολογίας (1), Ορθοπαιδικής (1) και Αναισθησιολογίας (1) - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 10/4/2018 έως 27/4/2018 . Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών www.gnfiliaton.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πληρέστερα .
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ