Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Διατήρηση των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του δρόμου Άκτιο-Αμβρακία

Τη διατήρηση των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του δρόμου Άκτιο-Αμβρακία στην θέση Ζαϊμενα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με τη διαδικασία της κατάχωσης αποφάσισε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν κτιστό αγωγό ύδρευσης της υστερορωμαϊκής περιόδου .Οι εργασίες κατάχωσης του αρχαίου αγωγού θα πραγματοποιηθούν...
χειρωνακτικά προκειμένου να προστατευθεί το αρχαιολογικό εύρημα .Στη διατομή της τάφρου και σε έκταση 4 μέτρων θα τοποθετηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να προστατευθεί το αρχαιολογικό εύρημα. Η διαδικασία της κατάχωσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η άμεση ανάδειξη του ευρήματος και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μεταγενέστερη πρόσβαση μελέτης ή ανάδειξής του.