Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων-Να μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή η ΒΙ.ΠΕ.

Μετά την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου ότι επεξεργάζεται την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη χρήση βιομάζας, βιορευστών και βιοαερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, το προφανές ήταν να «παγώσουν» οι διαδικασίες για την αδειοδότηση των πέντε μονάδων βιοαερίου στη Βιομηχανική Περιοχή. Δυστυχώς, αντί του προφανούς, υπερίσχυσε το αδιαφανές και το «ύποπτο». Ο συντονιστής της...
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Μιχελάκης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις πέντε μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 10 MW, κάνοντας δεκτή την κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, που αγνόησε τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου, του δήμου Ζίτσας και του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδος. Σε συντονισμό με τον δήμο Ζίτσας, θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση αυτής της απαράδεκτης απόφασης. Παράλληλα, άμεσα ενημερώσαμε για την εξέλιξη τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και του βουλευτές του νομού, αναμένοντας από την πλευρά τους να παρέμβουν σε πολιτικό επίπεδο. Δηλώνουμε σε κάθε τόνο πως δε θα επιτρέψουμε μια Βιομηχανική Περιοχή, με σημαντικές προοπτικές και δυνατότητα να προσελκύσει νέες και δυναμικές επιχειρήσεις, να μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών αποβλήτων, που είναι προφανές πως θα μεταφέρονται από άλλες περιοχές. Η αντίδραση μας θα είναι άμεση, συντονισμένη και αμείλικτη.