Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Τρεις Συνεταιρισμοί της Πρέβεζας στο Εθνικό Μητρώο Ενήμερων Συνεταιρισμών

Κατάλογο με τους ενήμερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Στο συγκεκριμένο Μητρώο περιλαμβάνονται 429 Αγροτικοί Συναιτερισμοί, οι οποίοι δεν χρήζουν βεβαίωσης ενημερότητας για ...
πιστωτικά ιδρύματα, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών και άλλες υπηρεσίες.Στον κατάλογο των ενήμερων Αγροτικών Συνεταιρισμών περιλαμβάνονται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πρέβεζας "Νικόπολη", ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Πρέβεζας και ο Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας-Πρέβεζας.