Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Σήμερα η συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου

Σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 1.Επικύρωση πρακτικού –αποφάσεων 2ης/26-2-2018 τακτικής συνεδρίασης Π.Σ. 2.Κήρυξη αναγκαστικής ...
απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδός Σταύρου Νιάρχου» (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων) 3.Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, της πρότασης με τίτλο «Οδός Σταύρου Νιάρχου» ( εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη) 4.Έγκριση υποβολής προτάσεων ένταξης των έργων 1.«Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά-Παντοκράτορα» και 2.«Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (Α΄φάση)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (Κωδ. Πρόσκλησης 55/2018) (εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας) 5.Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 (εισήγηση: η Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού Π.Ε. Θεσπρωτίας) 6.Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου, για διάθεση προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Σιώλος)