Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου


Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 22 θέματα στην ημερήσια διαταξη και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο 4ο θέμα για την χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για...
την εκτέλεση του προγράμματος σεισμικών ερευνών
ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου, οικ. έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2o: Παραχώρηση χώρου χρήσης στη θέση «Ελικοδρόμιο» στη Δ.Κ Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ).
ΘΕΜΑ 4o: Εξέταση αιτήσεων της Energean Oil & Gas Α.Ε για χορήγηση άδειας πρόσβασης σε δημοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων ( 2D) στην περιοχή της Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 5o: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα “ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” στον Άξονα Προτεραιότητας *Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος* με τίτλο *Προμήθεια Μηχανημάτων έργου/ ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού*.
ΘΕΜΑ 6o: Μείωση ποσού από χρηματικό κατάλογο, κληρωθέντος, που κατέλαβε θέση στην εμποροπανήγυρη ( Λάμποβο ) Δ.Κ. Παραμυθιάς μετά την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης ΘΕΜΑ 8o: Περί διαγραφή ή μη οφειλής δημοτικών τελών.

ΘΕΜΑ 9o: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.

ΘΕΜΑ 10o: Δακοκτονία έτους 2018.

ΘΕΜΑ 11o: Ρυθμίσεις- διαγραφές λογαριασμών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 12o: Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 13o: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν. 3463/2006).

ΘΕΜΑ 14o: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 15o: Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 16o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στη θέση «Γαλατά» της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, για την εγκατάσταση και λειτουργία του Τσίρκου «ΖΑVΑΤΤΑ».

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 18o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ»

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ

ΘΕΜΑ 20o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 21o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 22o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.