Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Yποβολή πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα»


Κατατέθηκε από το Δήμαρχο Πρέβεζας Χρήστο Μπαΐλη η υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου«Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος». Ο φάκελος σύμφωνα με τον κ.Μπαΐλη περιλαμβάνει πλήρη και ώριμη μελέτη η οποία περιγράφει επακριβώς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν τα Τείχη και την Τάφρο που περιβάλλει το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα, με...
διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας , δημιουργία λωρίδας πρασίνου, κατασκευή πετρόκτιστων παγκακιών και γενικότερα δράσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν αισθητικά και λειτουργικά ένα από τα ομορφότερα και πιο χαρακτηριστικά σημεία του κέντρου της πόλης. Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται περιμετρικά και έξωθεν των τειχών του Κάστρου Αγ. Αντρέα. Επίσης περιλαμβάνονται τμήμα της οδού Περδικάρη από το Ηρώο μέχρι την Ανατολική Πύλη του πρώην Στρατοπέδου Δούκα και η οδός Δ. Μπάλκου σε όλο το μήκος της. Προτείνεται επίσης η διαμόρφωση του χώρου δίπλα στην Λέσχη Αξιωματικών σε χώρο λειτουργικού υπαίθριου καθιστικού.Σύμφωνα με τη μελέτη, ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.253.000,00 €