Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS -ΓΙΑΝΝΕΝΑ, προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων
Αναλυτικά, ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:...


πτυχίο ΑΕΙ Τμήμα  Κοινωνικής Διοίκησης-Κατεύθυνση Κοινωνικής   Εργασίας ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
τριετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου
εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα
εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
άδεια οδήγησης


Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων μόνο ηλεκτρονικά, έως 14 Φεβρουαρίου 2018, στο email : soscv@sos-villages.gr