Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Η NOVA ζητά Εξωτερικό Σύμβουλο Professional Υπηρεσιών

Το κατάστημα NOVA Ιωαννίνων εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων  λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας και στην παροχή  προϊόντων τεχνολογίας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη, ζητάει να προσλάβει:
Εξωτερικό Σύμβουλο Professional Υπηρεσιών - Ιωάννινα
Αρμοδιότητες:
· Παρουσίαση της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της
· Παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της
NOVA
· Προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις
βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων
· Συνεχής παρακολούθηση, διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
· Επίτευξη στόχων βάση μηνιαίου πλάνου πωλήσεων
Απαραίτητα Προσόντα:
· Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
· Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
· Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, tablet
· Ικανότητα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
· Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο
· Δίπλωμα οδήγησης
· Ευχέρεια στη μετακίνηση
Παροχές:
· Σταθερός μισθός
· Bonus βάσει πωλήσεων και επίτευξης στόχων
· Συνεχής εκπαίδευση (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσωπική ανάπτυξη)
Αποστολή βιογραφικού στο ioannina@novashops.gr τηλέφωνο 2651048883