Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της: Στέλεχος Πληροφορικής


Η Εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:
Στέλεχος Πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα
Απαραίτητα προσόντα
-Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ: Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης...
Πληροφορικής  Γνώσεις ENTERSOFTERP
-Βασικές Γνώσεις Οικονομικών/Λογιστικών
- Ικανότητα να δημιουργεί, συμμετέχει, σχεδιάζει και παραμετροποιεί ή/και
να προτείνει την παραμετροποίηση και τη βελτίωση των πληροφοριακών
συστημάτων ERP  Ευχέρεια στην επικοινωνία και συνεργασία
-Όρεξη για δουλειά σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
-Άριστη γνώση αγγλικών
Αρμοδιότητες: 
- Σε συνεργασία με τους εσωτερικούς/εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρίας,
υλοποίηση projects για την εγκατάσταση/επέκταση των δυνατοτήτων του
Entersoft Business Suite ERP
- Ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας του ERP
- Υποστήριξη/Εκπαίδευση των χρηστών ERP σε καθημερινή βάση
Η Εταιρεία προσφέρει: 
-Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
-Άριστο περιβάλλον εργασίας
- Συνεχή εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο e mail: nikoleta.angeli@nitsiakos.gr