Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΑΡΤΑ:Απεργούν από σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στην αλλαντοποιία ΒΙΚΗ

Απεργούν από σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στην αλλαντοποιία ΒΙΚΗ διεκδικώντας δεδουλευμένα των τελευταίων 10 μηνών. Η εργοδοσία με την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, είχε υποσχεθεί την καταβολή μέρους των οφειλόμενων όμως αθέτησε τη...
διαβεβαίωσή της. Οι περίπου 150 εργαζόμενοι του ομίλου δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους προκειμένου να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους.