Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Ο Δήμος απαιτεί πανεπιστημιακό τμήμα


Με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας ζητά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Θεσπρωτική πρωτεύουσα να μετεξελιχθεί σε Πανεπιστημιακό και να λειτουργήσει άμεσα.«Αρνούμαστε την πρόταση που εξαιρεί την...
Ηγουμενίτσα από τον ακαδημαϊκό χάρτη της Ηπείρου, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση και συναίνεση», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο ίδιο ψήφισμα.