Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας ο Ι. Βιτάλης

Γεγονός είναι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωση ΠΟΠ Φέτας. Κατά την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης Πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί ο κ. Ιωάννης Βιτάλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ.
Το νέο Δ.Σ αποτελείται από επτά τακτικά και επτά αναπληρωματικά μέλη. Συγκεκριμένα τέσσερα μέλη προέρχονται από το ΣΕΒΓΑΠ, ο νέος Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βιτάλης, καθώς και οι κ.κ. Στέφανος Παντελιάδης (Γαλακτοβιομηχανία ΗΠΕΙΡΟΣ) Μιχάλης Φυτάς (Γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ) και Αλέξανδρος Μπότος της εταιρείας ΡΟΥΣΑΣ. Δύο μέλη, ο νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Μιχαήλ Τζιότζιος με τον κ. Ιωάννη Γκρίνια, προέρχονται από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) και τέλος ένα μέλος ο κ. Νικόλαος Παλάσκας προέρχεται από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν τη σύσταση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με την ονομασία Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας (ΔΟΦ).